تبلیغات
بی تو کوچه های این شهر لایق پرسه زدن هم نیست...؟!

بی تو کوچه های این شهر لایق پرسه زدن هم نیست...؟!

یـه جـایی هـم هسـت تـو زنـدگی بعـد از کلــی دویــدن

جنگیدن

فک کردن

یهـو مـی ایستــی !!

سـرتـو مینــدازی پـائیـن و آروم میگـی :

دیگــه زورم نمیــرسـه !!
[ شنبه 7 تیر 1393 ] [ 10:37 ق.ظ ] [ سکینه صالحی ]

[ نظرات() ]


خسته شدم از زندگی که
در هیچ جایش تو نیستی
حتی به شوخی..؟!
[ جمعه 6 اردیبهشت 1392 ] [ 01:44 ق.ظ ] [ سکینه صالحی ]

[ نظرات() ]