تبلیغات
بی تو کوچه های این شهر لایق پرسه زدن هم نیست...؟!

....
.............................................................................................................................................................................................................................................................................[ دوشنبه 9 شهریور 1394 ] [ 12:00 ق.ظ ] [ س صالحی ]

End

تهش این بود......؟![ دوشنبه 11 دی 1396 ] [ 05:17 ق.ظ ] [ س صالحی ]

روزها

این شد
روزهایی که
فکرشو میکردم......

[ دوشنبه 11 دی 1396 ] [ 04:40 ق.ظ ] [ س صالحی ]