تبلیغات
بی تو کوچه های این شهر لایق پرسه زدن هم نیست...؟!

زورم نرسید

یـه جـایی هـم هسـت تـو زنـدگی بعـد از کلــی دویــدن

جنگیدن

فک کردن

یهـو مـی ایستــی !!

سـرتـو مینــدازی پـائیـن و آروم میگـی :

دیگــه زورم نمیــرسـه !!
[ شنبه 7 تیر 1393 ] [ 10:37 ق.ظ ] [ سکینه صالحی ]

زندگی

خسته شدم از زندگی که
در هیچ جایش تو نیستی
حتی به شوخی..؟!
[ جمعه 6 اردیبهشت 1392 ] [ 01:44 ق.ظ ] [ سکینه صالحی ]